Preigravamo konkretne situacije

Treningi in delavnice

V desetih letih delovanja podjetja EVRA, smo razvili edinstven pristop k aktivnim treningom in delavnicam.

Za vas pripravimo celostno zastavljen program, nudimo vam individualno podporo pri implementaciji v prakso skozi aktivno časovno obdobje in merimo učinkovitost treningov.

Delavnice so lahko enodnevne, predstavitvene ali pa lahko posamezne tematike modularno sestavimo v dalj časa trajajoč proces in jih podpremo tudi z individualnim delom s strokovno usposobljenimi coachi in procesnimi konzultanti. Prav skozi proces na dolgi rok dosežemo najboljše rezultate.

Vsaka delavnica je sestavljena iz aktivno teoretičnega dela in iz psihodinamske izkušnje za hitrejši uvid.

sc-icons-image
Prepoznavamo izzive in vzorce
sc-icons-image
Praktično urimo veščine
sc-icons-image
Vpeljujemo spremembe
sc-icons-image
Preigravamo realne situacije
PREGLED TEMATIK DELAVNIC IN TRENINGOV PODJETJA EVRA

Vsaka kriza je tudi priložnost!

“Poslovni rehab” v letu 2020

Gonilo napredka je učinkovit razvoj posameznika skoznje. Naj vam bo vsaka sprememba priložnost za transformacijo na bolje.
Pri tem vam v podjetju EVRA lahko pomagamo s temu namemjenimi delavnicami in treningi.

Učinkovito vodenje

Veščin vodenja se ne naučimo v šoli. Prav za to usposobljeni strokovnjaki v podjetju EVRA vam pomagamo, da v vašem podjetju vrhunski strokovnjaki ne postanejo mlačni vodje, temveč da razvijejo in okrepijo svoje vodstvene veščine.

Razvoj zaposlenih

Uspešen program razvoja zaposlenih temelji na vzpostavljanju ravnotežja med talenti, znanji in ambicijami zaposlenih ter cilji in potrebami podjetja. Zaposlenemu je treba omogočiti strokovni in osebni razvoj.

Metode in tehnike dela

V podjetju EVRA delamo drugače.Udeležencem nudimo teoretično znanje, ki ga nenehno utrjujemo skozi različne aktivnosti in lastno izkušnjo. Na ta način poskrbimo za aktivno delo in hitrejše predvsem pa globje uzaveščanje sprememb.

Izboljšajte svoj doseg prodaje

Kaj potencialnim strankam zbudi zaupanje in kaj ga hipoma uniči? Če ne poznamo psihologije prodaje, izgubljamo v prodaji ogromno denarja, časa in strank.

Organizacija in kreativnost

Ustvarjalnost zaposlenih in njihov razvoj in rast je ključna konkurenčna prednost vsake organizacije. Ustvarjalnosti ni mogoče zahtevati. Razvija se namreč le ob ugodni klimi in kulturi v podjetju, a jo je potrebno tudi znati spodbujati, voditi in usmerjati v pravo smer.

Interna komunikacija

Kako doseči svoj cilj in obenem sodelovati, komunicirati z različnimi tipi ljudi in se izmojstriti v učinkovitem podajanju povratnih informacij.

Osebni razvoj

Odločite se ZA spremembo – ko se spreminjamo na poslovnem področju
se spreminjamo tudi zasebno in obratno. Ponudite sebi in sodelavcem priložnost za osebni razvoj, ki prinaša dobrobiti na vseh področjih življenja in dela.

“Poslovni rehab” v letu 2020
Učinkovito vodenje
Razvoj zaposlenih
Metode in tehnike dela
Izboljšajte svoj doseg prodaje
Organizacija in kreativnost
Interna komunikacija
Osebni razvoj

    Pošljite povpraševanje