Coaching in konzultacije

“Poznavanje sebe je začetek vse modrosti.”

  – Aristotel –

Zakaj se odločiti za coaching?

Coaching se ukvarja z vašimi globljimi, neznanimi vsebinami in zagotavlja, da se počutite
razumljene in sposobne odkrito razmišljati o svojih trenutnih vodstvenih dilemah in
položaju. Coach vas popelje na potovanje, pogleda vaše odnose, vaš način vodenja, socialne
in organizacijske mreže, v katerih delate ter kako strateško razmišljate o osebnih in
organizacijskih spremembah. Gre za globok oseben pristop k coachingu.

Kako poteka?

Coach se osredotoča na vas znotraj vaše delovne vloge, ne le na vašo individualno osebnost ali lastnosti. Coachingi so priložnost, da poglobljeno raziščete, kako doživljate svojo vlogo in kako prevzemate vodenje.

Spoznali boste, kaj ste prinesli iz preteklih izkušenj, vključno z vzorci iz vaše zgodovine prevzemanja vlog, ki bi lahko vplivali na odločitve, ki jih zdaj sprejemate ter kako to vpliva na vaše odnose in delovanje. Prav tako lahko pričakujete, da boste poglobljeno razmišljali o sistemu, v katerem delate (vaši organizaciji) in kontekstu (sektor in kaj se dogaja v širšem okolju) ter raziskali, kako vplivajo in na kakšen način so medsebojno povezani s tem, kar vi prinašate v svojo vlogo vodje.

Coaching izvajata mednarodno certificirana psihodinamska organizacijska coacha in konzultanta.

Members of:
Simona L. Ambrožič
Predavateljica, procesna coachinja, trenerka trenerjev, sistemska prihodinamska organizacijska konzultantka (SPOK), SDI svetovalka, NLP mojstrica.
Igor Ambrožič

Predavatelj, coach, sistemski psihodinamski organizacijski konzultant SPOK (Grupni analitičari Beograda – Tavistock London).

Kako začeti s coachingom?

Izhodišče je lahko kateri koli vidik vašega vodenja, ki je pomemben za razmislek. Morda boste lahko prepoznali to začetno točko ali iz povratnih informacij drugih v vaši organizaciji izvedeli, kateremu delu bo morda treba posvetiti nekaj pozornosti. Z vzpostavljanjem povezav med preteklimi izkušnjami in tem, kar se zdaj dogaja v vaši vodstveni vlogi, vam bo sodelovanje s trenerjem NIODA pomagalo napredovati z večjo jasnostjo in se osredotočiti na to, kar potrebujete vi in vaša organizacija, da boste učinkoviti in usklajeni s sistemom. Vstopite v varen prostor Poklicna zaupnost je pomembna sestavina coaching izkušnje. Coaching poteka na štiri oči ali online, s čimer zagotavljamo zasebnost in nemoteno pozornost za redno načrtovane seje, da vam zagotovimo kontinuiteto in osredotočenost.

- Poslovni coaching

Coaching je širok pojem, ki obsega veliko oblik usmerjanja, razumevanja, pojasnjevanja in svetovanja kjer dela coach s klientom individualno, poznamo pa tudi oblike skupinskega coachinga. Pri poslovnem coachingu je poudarek na vsebinah, ki se dotikajo predvsem poslovnega življenja posameznika. Zelo pomembno pa je spoznanje, da coach klienta poskuša razumeti in ga usmerjati na način, da klient sam pride do odgovorov, ki mu koristijo.

- Osebni coaching

Pri osebnem coachingu je poudarek na osebnih vsebinah, ki jih klient predstavi coachu in slednji ga usmerja, da klient sam razmišlja o svojem delovanju, reakcijah, čustvih na delovnem mestu in tudi zasebno. Potrebno pa je poudariti, da osebni coaching ni psihoterapija, čeprav je izkušen coach seznanjen s psihoterapevtskimi metodami in lahko občasno vključuje posamezne elemente tudi v coaching proces. Bistvena razlika pa je v tem, da vse oblike psihoterapije zahtevajo zelo poglobljeno
in dolgotrajno delo s sfero nezavednega, kar običajno traja nekaj let. Coaching pa je usmerjen v pospešeno razumevanje posameznikovega čustvovanja in vedenja v podjetju ter vsakodnevno prakticiranje klientovih koristnih spoznanj, do katerih se je sam dokopal.

- Konzultacije

Konzultacije na področju psihodinamskih procesov in razvoja kadrov so oblika svetovanja, pri katerem konzultant s pomočjo klienta išče direktne, konkretne načine reševanja posameznih situacij. Tudi tukaj so zelo pomembni konzultantovo široko znanje in izkušnje ter razmevanje situacije, v kateri je posameznik in podjetje. Konzultantov pristop pa je mnogo bolj direktnejši in aktivnejši, kakor v primeru, ko deluje kot coach.
S konzultacijami lahko rešujemo le parcialne probleme in izzive, saj za širše razumevanje težav in ponotranjanje potencialnih rešitev potrebujemo več časa in aktivno vlogo
klienta.

Ali je res, da se coaching način dela ne sme mešati s konzultacijami?

Med coachingom in konzultacijami je nekaj razlik, klub temu pa se pri delu s klientom občasno prekrivata oba načina dela. Pomembno je le, da poznamo razliko: konzultantov pristop je mnogo bolj direktnejši in aktivnejši, kakor v primeru, ko deluje kot coach.

- Online coaching

Ali se je možno navaditi na on-line način izvajanja coachinga, čeprav človeka ni fizično v bližini?

Coaching seanse in konzultacije – tako individualne kot skupinske imajo bistveno prednost pred
delom v živo, ker klient ne potrebuje dodatnega časa za priprave in pot do coacha (in obratno) temveč si lahko na delovnem mestu ali doma organizira miren, varen prostor, od koder je v stiku coachem. Izraba časa (predvsem med delovnikom) je racionalnejša. Priporočamo pa, da vsaj prvo srečanje poteka v živo (fizično v istem prostoru), da se klient in coach spoznata in začneta graditi
zaupen odnos, kar je osnovni pogoj za uspešno delo.

Pogosto vprašanje

Kakšna je torej osnovna razlika med psihoterapijo in osebnim, individualnim coachingom?

Potrebno je poudariti, da osebni coaching ni psihoterapija, čeprav je izkušen coach seznanjen s psihoterapevtskimi metodami in lahko občasno vključuje posamezne elemente tudi v coaching proces. Bistvena razlika je v tem, da vse oblike psihoterapije zahtevajo zelo poglobljeno in dolgotrajno delo s sfero nezavednega, kar običajno traja nekaj let. Coaching pa je usmerjen v pospešeno razumevanje posameznikovega čustvovanja in vedenja v podjetju ter vsakodnevno prakticiranje klientovih koristnih spoznanj, do katerih se je sam dokopal.