Pospeševanje prodaje

“Nikoli se ne odločajte na podlagi strahu. Odločitve sprejemajte na podlagi upanja in možnosti. Odločite se na podlagi tega, kaj bi se moralo zgoditi, in ne na podlagi tega,
kaj se ne bi smelo zgoditi. ”
– Michelle Obama –

Kako doseči pospeševanje prodaje?

Ljudje kupujemo na podlagi čustev in svojo izbiro opravičujemo z razumom. Na pospeševanje prodaje vpliva povezava, ki jo s strankami vzpostavijo prodajalci, njihov odziv na strankine pomisleke ali ugovore in kako samozavestno se stranke zaradi njih počutijo.

Pospeševanje prodaje - Razumevanje potreb kupcev

Odlični prodajni timi zato vedo, da je za odločitve kupcev in njihovo zvestobo najpomembnejše razumevanje njihovih potreb, odnos, ki ga z njimi vzpostavijo in čustvena izkušnja, ki jo ob tem doživijo. Na zvestobo kupcev vpliva tudi vaša sposobnost držanja obljub, ohranjanja odnosa ter vaše pomoči pri odpravljanju strankinih notranjih konfliktov.

Vplivajte na pospeševanje prodaje! Čustvena inteligenca je ključna kompetenca, na kateri temelji celotna kakovost odnosa med prodajalcem in stranko. Prodajalci z visoko stopnjo čustvene inteligence so sposobni samorefleksije o svojih čustvih. Čustva znajo prilagoditi tako, da kar najbolj ustrezajo strankam in dani situaciji, pri tem lahko predvidijo in načrtujejo prodajne stike tako, da se stranka počuti cenjeno in samozavestno.

Pospeševanje prodaje privede do uspeha

Analiza 180° in 360° za prodajnike

Smo certificirani izvajalci testiranj čustvene inteligence mednarodne organizacije Genos in vam nudimo celovito svetovanje, izvedbo in analizo prodajnikov po vseh njihovih programih, ki so pripravljeni posebej za prodajno osebje. S pomočjo vprašalnika ugotovimo, kako posamezniki v delovnem okolju uporabljajo čustveno inteligenco.

Čustvena inteligenca obsega šest specifičnih kompetenc:
 • Samozavedanje
 • Zavedanje drugih
 • Pristnost
 • Čustveno sklepanje
 • Obvladovanje samega sebe
 • Pozitiven vpliv

Z Genos orodji vam pripravimo 180° ali 360° analizo čustvene inteligence prodajnega osebja, ki na edinstven način postavi pridobljene rezultate v kontekst prodaje. Analiza, opravljena v enem večjih podjetij je namreč pokazala, da je izboljšanje prodajnih rezultatov izraz izboljšanja veščin čustvene inteligence tako novih kot obstoječih prodajnikov.

Če se odločite za izvedbo meritve čustvene inteligence za prodajnike boste prejeli analizo:
 • Merjenja 7 osnovnih kompetenc čustvene inteligence
 • Merjenja 42 različnih vedenj
 • Produktivna in neproduktivna stanja posameznika
 • 2 zorna kota gledanja (jaz – stranka/klient)
 • Delovni zvezek z navodili za razvoj

Prepoznavanje in analiza prodajnikov za pospeševanje prodaje

Izvajamo testiranja po mendarodni licenci DISC FLOW, kjer s psihometričnimi orodji prepoznavamo tipično prodajno vedenje.
 • Fokus na prednosti in omejitve za prodajnike
 • Preprost za razumevanje z veliko uvidi za razvoj potencialov
 • Prepoznavanje stresorjev, preferiranega delovnega okolja, vrednosti za tim in sprejemanja odločitev

Pogosto vprašanje

Imamo zelo prijetne, zgovorne prodajnike, ki pa ne dosegajo zastavljenih ciljev, ki so povsem realni. Kaj storiti?
Pomembno je, da prepoznamo kje imam posameznik blokade, ali so te nastale nenadno ali pa je zgolj umanjkanje potenciala pri posamezniku. Držimo se načela, da ne zdravimo, dokler ne postavimo diagnoze. Šele, ko bomo prepoznali dejanske vzroke, bomo lahko zastavili, kako usmerjati posameznike.

Psihodinamski diagnostični intervju za prodajnike

Za prodajno osebje izvajamo psihodinamski diagnostični intervju, s pomočjo katerega spoznavamo biografijo in vlogo posameznika, izvedemo psihodinamsko observacijo skozi pogovor in delovno okolje ter analizo psihodinamske risbe – vse našteto skozi različne situacije nam osvetli pogled na osebo, ki jo najemamo ali je že del našega kolektiva v prodaji.

Pospeševanje prodaje je mogoče ob dobrih odnosih med zaposlenimi

Kreativne delavnice za prodajnike

Za vse, ki bi želeli prebuditi svojo kreativnost, spoznati od kje izvira in kako se jo naučimo ter se pobližje naučiti različnih tehnik reševanja problemov, ponujamo delavnice na temo kreativnosti, ki jih uspešno izvajamo že več kot 10 let v različnih slovenskih in tujih podjetjih. Gre za delavnice, ki niso  namenjene samo prodajnemu osebju, ampak vsem, ki bi se radi naučili novih pristopov reševanja problemov. Delavnice se izvajajo v živo ali on-line, glede na željo in potrebe naročnika.