Team building

Team building zagotavlja veliko zabave in mnoge pomembne uvide, ki bodo izjemno povezali tim in dvignili učinkovitost.

Ali je team building koristen?

Je najpomembnejša naložba, ki jo lahko naredite za svoje ljudi. Krepi zaupanje, blaži konflikte, spodbuja komunikacijo in povečuje sodelovanje. Učinkovita izgradnja tima pomeni bolj angažirane zaposlene, kar je dobro za kulturo podjetja, in krepi bistvo poslovanja.

Team building združuje zaposlene in pripomore k rasti podjetja

Kako team building poteka?

Da bi razumeli pomen team buildinga za podjetje, je treba najprej razumeti delovne skupine oz. time. Delovne skupine so glavni gradniki strategije uspešnih organizacij. Poudarek vaše organizacije je sicer lahko na storitvah, kakovosti, stroških, vrednosti, hitrosti, učinkovitosti, uspešnosti in drugih podobnih ciljih, vendar timi ostajajo osrednja metodologija večine organizacij v zasebnem, nepridobitnem in državnem sektorju.

Psihodinamski team building

Za zaključene skupine pripravimo psihodinamski team building »po meri«, ki ga oblikujemo glede na vaše želje in potrebe s poudarki na področjih, ki jih v omenjeni skupini želite izboljšati oz. izpostaviti. Zasnovam je 100% izkustveno s psihodinamskimi igrami, po vsaki igri pa sledi analiza in razprava ter prenašanje izsledkov na delovno mesto. Ključen je uvid, kaj smo se iz igre naučili, kako bi lahko bilo drugače in poskušamo analizirati nezavedne vsebine, ki smo jih pri tem zaznali. Gre za team building skozi katerega se učimo in globje spoznavamo svoje zaposlene in time, skozi analizo pa tudi nezavedne vsebine, ki se dogajajo v skupinah. Vključujemo mnoge kreativne metode in nagovarjamo vse posameznikove čute za kar največjo izkušnjo. Prilagojen, glede na potrebe in želje podjetja ali ustanove, zasnujeta in izvedeta specializanta sistemskega organizacijskega psihodinamskega konzaltinga.

Skupina gradi konstrukcijo v sklopu Team building

Sobe pobega – Escape room

Vam bo uspelo pobegniti? Za vse, ki si želijo nepozabne in napete dogodiščine organiziramo team building v sobah pobega. Poteka na način, da vas razdelimo v skupino, pošljemo v sobe pobega, nato pa vas opazujemo, kako se boste kot timi spopadali z ugankami in problemi, ki vas čakajo v sobah. Po obisku sob sledi analiza in razprava o timskem delu z uvidi povezanimi na realne delovne situacije. Na vašo željo pa vam po zaključku organiziramo tudi kosilo ali večerjo v izbrani restavraciji.

Escape room v sklopu Team building
Uspešno zaključen Team building

Podzemni team building
v Rovih Tezno

Kot edinstveno izkušnjo vam ponujamo prvi in edini team building, ki se odvija v Rovih Tezno in sicer kar 15 metrov pod površjem, v bivši nacistični podzemni tovarni letalskih delov. Pri tem vas vrnemo v čas druge svetovne vojne, ko je pod zemljo obratovala tovarna, vi pa se preizkusite v različnih nalogah, ki vam pomagajo odkriti informacije o skriti tovarni in pobegniti iz temnih in vlažnih rovov. V celoti poteka v rovih pod zemljo, istočasno pa vam predstavimo tudi kratko zgodovino rovov in industrije, ki je znotraj njih potekala med drugo svetovno vojno.

Prednosti team buildinga

Zaposleni so bogastvo vsake organizacije in njen uspeh je neposredno povezan z zavzetim delom vsakega zaposlenega. Posamezniki znotraj tima morajo razumeti timsko dinamiko in se truditi po svojih najboljših močeh, prav tako morajo razumeti, kaj delajo njegovi kolegi. Vsak član naj bi prispeval enako, čeprav velikokrat ni tako. Vse to so tematike, ki jih lahko izboljšamo s pomočjo pravilno zastavljenega team buildinga.

Pripomočki za Team building
Zaključen Team buidling
  • Združuje zaposlene, približa jim sodelavce in organizacijsko kulturo, sčasoma se to pokaže v boljši prilagoditvi v organizaciji in njenem načinu dela.
  • Dejavnosti, ki se izvajajo na team buildingih, zmanjšujejo verjetnost zmede in nesporazumov ter omogočajo učinkovitejšo komunikacijo. Posamezniki jasneje prepoznajo svoje cilje in kaj se od njih pričakuje v delovnem okolju.
  • Vaje in igre, ki se izvajajo na team buildingih. povečujejo dejavnik zaupanja med zaposlenimi. Za uspešno delovanje organizacije je ključno, da imajo zaposleni med sabo in do svojih vodij določeno mero zaupanja.
  • Posredno vpliva tudi na povečanje produktivnosti, saj se zaposleni naučijo delovati kot tim, delo si razdelijo in cilji se dosegajo hitreje ter učinkoviteje.
  • Najuspešnejši team bulding je tak, ki je povsem drugačen od »tipičnega dneva v pisarni«. Skupno preživljanje časa, izmenjava izkušenj ali delo v smeri skupnega cilja omogočajo, da se povezovanje zgodi bolj organsko in veliko učinkoviteje.
  • Izkazalo se je, da sta sreča in učenje tesno povezana. Pripravite svojim zaposlenim nekaj novega, drugačnega, kar bo ustvarilo dobre vibracije med zaposlenimi in koristilo tudi podjetju. Izbira nečesa edinstvenega in nekoliko zunaj območja udobja, lahko zaposlene spodbudi, da se združijo na nove načine.
Interaktivne igre in predavanja
Team building
Poglobljeno spoznavanje med zaposlenimi
Team building
Vaje za povezovanje teama
Podzemni team building
Previous slide
Next slide
Zaposleni so bogastvo vsake organizacije in njen uspeh je neposredno povezan z zavzetim delom vsakega zaposlenega.

Zanimivosti

  • Pandemija koronavirusne bolezni Covid-19 je povečala povpraševanje po team buildingih na globalni ravni za 2500 % zaradi osamljenosti, ki so jo zaposleni občutili, ko so bila podjetja zaprta oz. so imela organizirano delo od doma.
  • Raziskave so pokazale, da tesna prijateljstva med člani tima negativno vplivajo na uspešnost tima. Pokazalo se je, da smo težje kritični do tistih, ki so nam dobri prijatelji. Vsekakor to ne izključuje dejstva, da morajo biti člani tima med seboj povezani, a na strokovni ravni.
  • Harvardska študija iz leta 2006 je pokazala, da ljudje boljše sodelujemo v timih, kjer so nam preostali člani tima znani, kot v timih, kjer smo z neznanci. Team building je idealna priložnost, da se morebitni sodelavci, ki se še ne poznajo, spoznajo.
  • Druženje in interakcija med člani tima izboljšata komunikacijske vzorce za 50 odstotkov.