Za dobro vodenje sta ključna miselnost in poznavanje psihologije

Za dobro vodenje sta ključna miselnost in poznavanje psihologije

Da bi bili dobri vodje, ni dovolj, da smo zgolj dober motivator, da znamo in uvajamo uspešne strategije ali da rešujemo poslovne izzive. Če želimo biti kot vodje učinkoviti, sta ključna naša miselnost in poznavanje lastnih notranjih svetov. Vodje s pozitivno miselnostjo in razumevanjem ter dobrim poznavanjem samih sebe imajo namreč veliko več možnosti, da razvijejo in poudarijo svoje talente, hkrati pa spodbujajo tudi druge, da naredijo enako. Največja korist, ki se pokaže s pravim miselnim konceptom in samozavedanjem, pa je, da vodjo podpre, da je lahko bolj ustvarjalen, operativno učinkovit, bolj sproščen, obenem pa odprt za preizkušanje novih, sodobnih pristopov.

Piše: Simona Lobnik Ambrožič, procesna konzultantka in poslovna coachinja

Ob prepoznavanju in razvijanju talentov, svojih lastnih in tistih, ki jih vodijo, imajo dobri vodje še nekaj. Sposobnost, da prepoznajo, uzavestijo in izkoristijo znanje in sposobnosti, ki podpirajo njihove lastne močne strani in prednosti, obenem pa spet enako to prepoznavajo, spoštujejo in podpirajo pri svojih sodelavcih.

Ključno je torej, da znamo in zmoremo prepoznati in sprejeti svoje šibke in se zavedamo močnih plati, da se razvijamo v prednostih in izboljšujemo slabosti. Zakaj je to tako zelo pomembno? Ker bomo šele takrat, ko bomo razumeli in sprejemali sebe, prav takšne, kot smo, lahko razumeli in tudi vodili svoje sodelavce.

Poznavanje osnov psihologije je pomembno

Kaj presenetljivega nas lahko o vodenju uči poznavanje psihologije? Lahko bi se pošalili ali pa niti ne in rekli, vodenje je obravnavanje vseh vrst psiholoških odtenkov. Kaj vam torej poznavanje psihologije razkrije in kako te informacije sestavite v vzorec? To je pot, ki zahteva delo na sebi in spreminjanje sebe, da bi lahko tako želene spremembe videli v vseh drugih. Obenem pa zahteva sprejemanje ali bolje rečeno osredotočanje na močne kompetence posameznikov, namesto da bi poudarjali njihove slabosti. Da pa lahko vodja sprejema in usmerja druge, mora najprej razumeti in sprejemati sam sebe, takšnega, kot je, in razumeti, da je vsak lahko najboljša različica samega sebe, če si le dovoli in mu je tudi omogočen razvoj v tej smeri.

Nenehna rast in razvoj sta nujen proces

Vsi imamo izzive in s tem priložnost za razvoj in rast. Nenehno in vseživljenjsko. In spoznanje ali zavedanje, da na katerem področju še nismo najboljši, je temelj za izboljšave. Tudi naše slabosti so namreč del nas in jih sprejemamo, a graditi je treba na prednostih, ki nas ločujejo, pomembno podpirajo in delajo uspešne, če jih znamo ustrezno izkoristiti. Številne študije potrjujejo, da zaposleni pri svojem vodji iščejo potrditev, da delajo dobro, da so pri tem uspešni in se ob pravi podpori tudi želijo razvijati in osebnostno rasti. Nikakor pa niso dovolj zgolj formalni sestanki in pregledi stanja. Posameznik, ki je namreč podprt in spodbujan v razvoj in rast, bo tudi razumel, da je v to treba vložiti nekaj dela in napora, obenem pa bo bolj pripravljen na nenehne spremembe in težje naloge. Nasprotno pa bo zaposleni, ki je prepuščen samemu sebi in zgolj formalnim stikom, manj motiviran tako za delo kot za lastni razvoj.

Znamo ločiti zasebno in poslovno? In se nam zdi smisel jasen?

Kultura vsakega podjetja je rezultat namena, vrednot, navad in usmeritev ljudi, ki so pri tem najpomembnejši. In usklajevanje zasebnega ter poslovnega pri tem odigra pomembno vlogo. Če se vlogi dopolnjujeta in zasebno podpirata poslovno in obratno, pri tem pa se ena in druga vloga ne mešata, potem smo na pravi poti. Obenem je ključen tudi smisel tega, kaj in zakaj to počnemo. Naši zaposleni bodo pripravljeni ne le slediti, temveč tudi iskati pot, če bodo razumeli smisel in bodo zanj motivirani. Motiviran posameznik je namreč izpolnjen in srečnejši. Kaj boljšega bi si lahko želeli za podjetje, ki ga vodite?

Vlaganje v odnose se obrestuje

Za številne zaposlene so odnosi na najvišjem mestu poleg dela, ki ga opravljajo, obenem pa nanje delujejo izjemno motivacijsko. Naši sodelavci potrebujejo več, kot je občasno trepljanje po hrbtu z vnaprej pripravljenim stavkom, kar nadaljuj z dobrim delom ali celo samo to je treba popraviti, narediti drugače. Zaposleni morajo imeti stik z vodji, začutiti njihovo podporo in vrednost, ki jim jo vodja pripiše. Le na ta način bodo pripravljeni slediti in dati od sebe, tudi v težkih časih, največ, kot je mogoče. Kar pa seveda posledično pomeni ne le uspešnejšega podjetja, tima, organizacije, ampak tudi srečnejše zaposlene in produktivnejše delo.

3 področja, kjer nam lahko poznavanje psihologije pomaga pri uspešnem vodenju

Je pomembno, da smo po stroki psihologi, da bi lahko uspešno vodili svoje zaposlene? Ne. Obstajajo pa znanja, ki bi jih moral imeti vsak vodja, če želi biti pri delu samozavestnejši in uspešen. Upravljanje s strahovi in stiskami, podpora pri spremembah in v negotovih položajih in motivacija so tri ključna področja, pri katerih nas lahko znanje iz psihologije pomembno podpre.

1)    Upravljanje s strahovi in stiskami zaposlenih

Kot vodja se morate spopasti tudi s stiskami in strahovi svojih zaposlenih, če želite, da so naloge opravljene tudi v stresnih obdobjih, obenem pa je pomembno, da ohranite zaupanje zaposlenih in poslovnih partnerjev, s katerimi sodelujete. Kje se lahko pojavijo izzivi? Strah pred neznanim naših sodelavcev, strah iz pretekle negativne izkušnje, zavedni in nezavedni čustveni odzivi …

Kako nam lahko pomaga poznavanje psihologije? Že poznavanje in razumevanje odzivov in načinov delovanja sodelavcev nam pomaga, da vemo, zakaj se nekdo odzove ali deluje na določen način. S tem se ne bomo tudi sami odzvali pod vplivom čustev, temveč se bomo lahko odmaknili v razumsko sprejemanje in razumevanje ter s tem prilagodili svoje odzive. Pri tem je izjemno priporočljivo, da tudi sami delamo s strokovnjakom, ki razume situacijo in nam bo lahko dal drug pogled ter nas usmeril tudi v trenutkih, ko je cilj zamegljen. Vsak vodja potrebuje svojega coacha, v trenutkih, ko vse teče in še bolj, ko so situacije napete.

2)    Upravljanje s spremembami in negotovostmi

Naši možgani delujejo tako, da se spomnijo minulih situacij in tako že vnaprej zaznavajo spremembe in nepredvidljive situacije kot grožnje. Možgani imajo namreč raje kot tveganje in nepoznano poznane in mirne situacije. Kar pa seveda pelje v nasprotovanje spremembam in slabo prilagajanje.

Kako nam lahko pomaga poznavanje psihologije? Zavedati se moramo, kako naši možgani delujejo, pridobiti čim več informacij in se zavestno odločiti, da stopimo iz svoje cone udobja.

3)    Motivacija sebe in drugih

Ljudje smo po naravi motivirani, da nam je udobno in se izognemo vsem vrstam bolečin. Na ta način delujemo tudi v poslovnem okolju. Da stvari gladko tečejo in če je le mogoče v naši coni udobja. Zato moramo biti motivirani, da delamo drugače, bolje, kot ekipa in se nenehno izboljšujemo. Seveda pa je pomembno tudi, kot smo zapisali že zgoraj, da posameznik razume in sprejema svojo vlogo ter smisel svojega dela in podjetja, tima ali organizacije, znotraj katere deluje.

Kako nam lahko pomaga poznavanje psihologije? Poznavanje svojih sodelavcev in vedenje, kaj deluje na ljudi motivacijsko, je ključno za vsakega vodjo. Pri tem pa je pomemben še občutek, ki ga morajo zaposleni začutiti, da so pripadni, varni ter imajo možnost razvoja in rasti, tako zasebno kot poslovno.