Odločite se ZA spremembo – ko se spreminjamo na poslovnem področju
se spreminjamo tudi zasebno in obratno. Ponudite sebi in sodelavcem priložnost za osebni razvoj, ki prinaša dobrobiti na vseh področjih življenja in dela.

Kako doseči svoj cilj in obenem sodelovati, komunicirati z različnimi tipi ljudi in se izmojstriti v učinkovitem podajanju povratnih informacij.

Ustvarjalnost zaposlenih in njihov razvoj in rast je ključna konkurenčna prednost vsake organizacije. Ustvarjalnosti ni mogoče zahtevati. Razvija se namreč le ob ugodni klimi in kulturi v podjetju, a jo je potrebno tudi znati spodbujati, voditi in usmerjati v pravo smer.

Kaj potencialnim strankam zbudi zaupanje in kaj ga hipoma uniči? Če ne poznamo psihologije prodaje, izgubljamo v prodaji ogromno denarja, časa in strank.

V podjetju EVRA delamo drugače.Udeležencem nudimo teoretično znanje, ki ga nenehno utrjujemo skozi različne aktivnosti in lastno izkušnjo. Na ta način poskrbimo za aktivno delo in hitrejše predvsem pa globje uzaveščanje sprememb.

Uspešen program razvoja zaposlenih temelji na vzpostavljanju ravnotežja med talenti, znanji in ambicijami zaposlenih ter cilji in potrebami podjetja. Zaposlenemu je treba omogočiti strokovni in osebni razvoj.

Veščin vodenja se ne naučimo v šoli. Prav za to usposobljeni strokovnjaki v podjetju EVRA vam pomagamo, da v vašem podjetju vrhunski strokovnjaki ne postanejo mlačni vodje, temveč da razvijejo in okrepijo svoje vodstvene veščine.

Gonilo napredka je učinkovit razvoj posameznika skoznje. Naj vam bo vsaka sprememba priložnost za transformacijo na bolje.
Pri tem vam v podjetju EVRA lahko pomagamo s temu namemjenimi delavnicami in treningi.