Interna komunikacija

Kako doseči svoj cilj in obenem sodelovati, komunicirati z različnimi tipi ljudi in se izmojstriti v učinkovitem podajanju povratnih informacij.

V podjetju EVRA vam pomagamo z delavnicami in treningi na teme:
 • Učinkoviti sestanki
 • Poslovni bonton
 • Rutina
 • Timsko delo
 • Konflikti 
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Moč internih glasil 
 • Vpliv neverbalne komnikacije
 • Vzorci premikov oči
 • Tehnike uspešne povratne informacije 
 • Razvijanje samozavedanja
 • Javno nastopanje

Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi po tem, ko so drugi obupali.
William Feather

  Pošljite povpraševanje