Treningi in delavnice

“Dober vodja navdihuje ljudi, da imajo zaupanje vanj, odličen vodja pa navdihuje ljudi, da imajo zaupanje vase.”

– neznani avtor –

Zakaj je pomembno, da vlagamo v razvoj zaposlenih?

 Ker samo opolnomočeni in zadovoljni zaposleni bodo učinkoviti, zavzeti in bodo skupaj z vami pripravljeni razvijati posel. Zato v podjetju EVRA za vas vsebinsko pripravimo in organiziramo izobraževanja, delavnice in predavanja iz sledečih področij.

IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE:

Učinkovit
sodobni vodja

Pomagamo vam razviti veščine vodenja, ki bodo vaše podjetje
pripeljale do uspeha

Zadovoljni sodelavci

Pripravimo vam učinkovite programe razvoja zaposlenih, ki
zagotavljajo ustvarjalno
organizacijsko klimo​​

Učinkovita komunikacija

Kako dosegati cilje s pomočjo razumevanja in uporabe učinkovitih
načinov komunikacije

Osebni
razvoj

Uvajanje pozitivnih sprememb na poslovnem področju ima koristne učinke tudi na posameznikovo zasebno življenje.
Velja tudi obratno.

Prodajajte boljše - Prodajte več

Kako lahko gradite zaupanje in zvestobo vaših kupcev in strank? Kako se izogniti prekinitvi teh odnosov?

Organizacija in kreativnost

Ustvarjalnost zaposlenih, njihov strokovni razvoj in osebnostna rast so ključne, med seboj prepletene konkurenčne prednosti vsake organizacije in podjetja.

Upravljanje in uzaveščanje sprememb

Uvajanje sprememb velikokrat spremljajo upori, dvomi in stiske. Razjasnili vam bomo, kako
upravljati s temi procesi.

Učinkovit sodobni vodja

Veščin vodenja se ne naučimo v šoli. Predavatelji v podjetju EVRA vam bomo pomagali, da v vašem podjetju vrhunski strokovnjaki ne postanejo mlačni vodje, temveč da razvijejo in okrepijo svoje vodstvene veščine.

Za vas pripravimo delavnice na teme:
 • Učinkovit sodobni vodja
 • Psihologija in psihodinamika vodenja sodelavcev
 • Miselnost voditelja in upravljanje z lastno energijo
 • Dvig vodstvene karizme
 • Umetnost delegiranja
 • Vodenje z zgledom, moč in avtoriteta
 • Motivacija in coaching sodelavcev
 • Sindikat – sovražnik ali zaveznik?
 • Prebojna komunikacija za vodje
 • Vloge vodje in kako upravljati z njo?
 • Stili vodenja in usmerjanje različnih tipov sodelavcev
 • Sodelovalno vodenje in timska dinamika
 • Čustveno inteligentni vodja
 • Dvig čustvene kulture vodje in podjetja
 • Obdobni, razvojni in letni razgovori
 • Upravljanje konfliktov za vodje in težavni sodelavci
 • Avtentično vodenje v času sprememb
 • Vodenje timov na daljavo.
 • Odpuščanje sodelavcev – psihološki vidik
 • Proaktivno upravljanje s spremembami
 • Trening lastne učinkovitosti

Zavzeti in zadovoljni sodelavci

Uspešen program razvoja zaposlenih temelji na vzpostavljanju ravnotežja med talenti, znanji in ambicijami zaposlenih ter cilji in potrebami podjetja. Zaposlenemu je treba omogočiti strokovni in osebni razvoj.

Delavnice na teme:

 • Indeks čustvene kulture v podjetju
 • Načrtovanje razvoja zaposlenih
 • Obvladovanje časa in postavljanje prioritet
 • Obvladovanje konfliktov in kreativno reševanje izzivov
 • Čustvena inteligenca – moja, tvoja, naša
 • Motivacija in samomotivacija na delovnem mestu
 • Učinkoviti timi in sodelovalnost
 • Komunikacija – interna in eksterna za različne poslovne situacije
 • Učinkoviti sestanki – vsi smo vključeni
 • Rutina, naša vsakdanja in zakaj je učinkovita!
 • Stres na delovnem mestu in kako upravljamo z njim

Zaposleni nas sicer »ubogajo« a so stalno nezadovoljni in neprestano širijo kup hodniških (pol)resnic. Zakaj?

Hodniškim, pisarniškim tračem in govoricam v jedilnici se je nemogoče izogniti, ker so posledica skupka psiholoških in socialnih vzrokov, med njimi je najpomembnejša želja po interakciji in izmenjavi vsebin z drugimi ljudmi. Nasilno zatiranje omenjenega lahko naredi še večjo škodo. Ključno pa je, da je v podjetju pretok vseh bistvenih informacij sistematičen, premišljen in pravočasen. To velja za vse nivoje organizacije in vodenja ter za pretok obveščanja vertikalno in horizontalno. Tega se je potrebno naučiti. Pomanjkanje informacij, ugibanje ter užaljenost ali celo jeza zaradi slabega informiranja, lahko povzročijo, da bo krožilo kup nepreverjenih dejstev, polresnic ali laži. Posledica tega je lahko zelo toksična kultura v podjetju.

Učinkovita komunikacija

Kako doseči svoj cilj in obenem sodelovati, komunicirati z različnimi tipi ljudi in se izmojstriti v učinkovitem podajanju povratnih informacij? V podjetju EVRA vam pomagamo z delavnicami in treningi na teme:

 • Javno nastopanje – samozavestno do dovolj dobrega nastopa
 • Asertivno komuniciranje in moč empatije
 • Dober stik in pogled skozi različne oči
 • Komunikacija na delovnem mestu: jaz mislim – ti misliš
 • Tehnike uspešne povratne informacije
 • Razvijanje samozavedanja
 • Komunikacija in učinkoviti sestanki
 • Poslovni bonton
 • Rutina – za večjo kreativnost
 • Timsko delo in povezovanje
 • Konflikti, naši vsakdanji
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Moč internih novičnikov, publikacij
 • Vpliv neverbalne komunikacije na poslovne procese

Osebni razvoj

Ko se spreminjamo na poslovnem področju, se spreminjamo tudi zasebno in obratno. Ponudite sebi in sodelavcem priložnost za osebni razvoj, ki prinaša dobrobiti na vseh področjih življenja in dela. V podjetju EVRA vam pripravimo delavnice na teme:

 • Učinkovito upravljanje s časom
 • Konflikti
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Ko te strese stres
 • SPREMEMBE, spremembe, SPreMEmbE
 • Tehnike sproščanja in čuječnost za miren začetek dneva
 • Poslovni bonton
 • Rutina za večjo učinkovitost in podporo kreativnosti
 • Umetnost pozitivnosti

Ali ni osebnostni razvoj nekaj, za kar mora poskrbeti vsak posameznik sam? Kaj ima služba s tem?

Res je, idealno bi bilo, da bi bili vsi naši sodelavci, še posbej vodje in celoten menedžerski kader čustveno in socialno razviti, empatični, obenem pa racionalno suvereni. Sami pa vemo, da je realno stanje prevečkrat popolnoma drugačno. Z našimi metodami razumevanja psihodinamike v delovnih timih in kombiniranjem skupnih izobraževalnih modelov z individualnimi coachingi posamezniki rastejo tudi osebnostno. Nemogoče je ločiti razvoj psihosocialnih veščin, ki so potrebne na delovnem mestu od razvoja osebnostnih lastnosti, ki nam koristijo tudi v vsakdanjem zasebnem življenju.

“Smisel življenja ni najti, pač pa izgraditi sebe!” – neznani avtor

Prodajajte boljše
- Prodajte več

Kaj potencialnim strankam zbudi zaupanje in kaj ga hipoma uniči? Če ne poznamo psihologije prodaje, izgubljamo v prodaji ogromno denarja, časa in strank. Delavnice in treninge za izboljšanje prodaje strukturiramo tako, da obdelamo tudi vsa pomembna področja:
 • Kako doseči boljšo prodajo
 • Prvi vtis – kako ga obvladujemo in kaj pove drugo srečanje
 • Reklamacije – Ja, prosim!
 • (Ne)prijazen prodajalec
 • Mreženje – ključ do uspeha
 • Selfmanagement – da boste prodajali bolje in prodali več
 • Učinkovita pogajanja z upoštevanje psihodinamike.

Organizacija in kreativnost

Ustvarjalnost zaposlenih, njihov razvoj in rast je ključna konkurenčna prednost vsake organizacije. Ustvarjalnosti ni mogoče zahtevati. Razvija se namreč le ob ugodni klimi in kulturi v podjetju, a jo je potrebno tudi znati spodbujati, voditi in usmerjati.
Strokovnjaki iz podjetja EVRA vam v okviru delavnic pomagamo zgraditi in negovati inovativno kulturo v podjetju:

 • Kreativnost in inovativnost na katerem koli delovnem mestu
 • Organizacija dogodkov – kako nas lahko ti podprejo pri širši prepoznavnosti
 • Izdaja internih publikacij – korak za korakom do uspešne publikacije.

Upravljanje in uzaveščanje sprememb z izvirnimi metodami

V podjetju EVRA delamo drugače. Udeležencem nudimo teoretično znanje, ki ga nenehno utrjujemo skozi različne aktivnosti in lastno izkušnjo. Na ta način poskrbimo za aktivno delo in hitrejše predvsem pa globje uzaveščanje sprememb. Pripravimo vam delavnice na teme:

 • Družbeni foto matrix
 • Družbeno sanjanje in družbeno sanjanje skozi risbo
 • Zgodovina vloge posameznika
 • Biografija vloge posameznika
 • Psihodinamska risba pri delu s skupinami
 • Analiza organizacijske vloge
 • Skupnski odnosi skozi organizacijo v umu
 • Igre vlog
 • Metoda skulpturiranja
 • Metode in tehnike nevro-lingvističnega programiranja.
Zakaj se naši zaposleni upirajo spremembam? Spremembe včasih težko sprejemajo tudi tisti najbolj izobraženi.

Spremembe večina doživlja kot ogrožujoče, saj staro, vsem znano stanje deluje znano in varno in se (še vedno dovolj) dobro počutijo. V današnjih časih pa so spremembe edina stalnica, saj se morajo podjetja neprestano prilagajati situaciji v ekonomskem okolju, to pa je povezano z razvojem poslovanja, organizacijo in operativnim delom. Odklanjanje sprememb nima direktne povezave s stopnjo izobrazbe, morda nekoliko več z generacijsko pripadnostjo oz. stažem in statusom v podjetju. Sprejemanje in odklanjanje novih postopkov, produktov, organizacije ipd. je v vsakem primeru emocionalen proces in na ta način je potrebno pristopiti k uvajanju sprememb.

Psihodinamska observacija

je metoda, kjer konzultant brez dodatnih intervencij, vprašanj, mnenj, opazuje posameznike in skupino pri delu na delovnem mestu – “in situ”. Posebej smo pozorni na komunikacijo, vzdušje ter na vse pojave, ki imajo vzrok v individualno ali kolektivno nezavednem – organiziranost in urejenost delovnega mesta, razporeditev prostorov, komunikacijske načine in poti – verbalno in neverbalno.

Gemba walk

je način preverjanja, kako nek organiziran sistem res deluje v praksi. Konzultant in vodja oddelka, tima ipd. se lahko med delovnim procesom aktivno vključujeta z vprašanji, mnenji oz. drugimi intervencijami. Vso dogajanje, komunikacija in vzporedna konzultantova observacija nam nudijo obilo materiala za analizo in bodočo usmeritev dela s klientom.