Psihometrična testiranja

Naša orodja pripomorjeo k doseganju želenih rezultatov zaposlenih, ob podpori
različnih orodij in testov boste dobili kredibilne in neodvisne informacije
o vaših sodelavcih ali bodočih sodelavcih, ki vas bodo podprle pri nadaljnjih odločitvah.

Čemu služijo psihometrična testiranja

Želite zaposliti najustreznejšega kandidata? Bi radi nadgradili potenciale svojih sodelavcev? Vas zanima, kako vas vidijo drugi?
Potem izberite psihometrično testiranje, ki vam bo dalo dodatne informacije o vaših sodelavcih ali tistih, ki bodo to šele postali!

Metode analiziranja

Veliko lastnosti in stanj organizacije in psihodinamskih procesov je možno meriti s standardiziranimi postopki oz. testi. Vašo organizacijo in posameznike testiramo in analiziramo z metodami:

Našteta orodja pripomorejo k doseganju želenih rezultatov zaposlenih. Metode izvajajo strokovno
usposobljeni coachi in trenerji.

Psihometrično testiranje SDI (Strength Deployment Inventory)

SDI je kratek psihometrični test, ki nam je lahko v podporo pri spoznavanju sebe in drugih, izboljšanih odnosih, podpori, razumevanju, učinkovitejši komunikaciji in predvsem večjemu zadovoljstvu in uspehu. Skozi test spoznamo:

 • Kako komuniciram, ko se počutim dobro (v coni udobja)?
 • Kako komuniciram, ko stvari ne tečejo, kot bi si želel (v konfliktu)?
 • Kdo so tipi oseb, ki so mi v slepi pegi?
 • Kako spremenim način komunikacije tako, da bi dosegel svoj komunikacijski stil?
 • Kako presegati neprimerne vzorce?

Ponujamo vam spekter različnih testiranj v okviru SDI, prav tako pa lahko za vas izvedemo delavnico, v kateri predstavimo različne tipe osebnosti po SDI in analiziramo vaše rezultate.

 • SDI ZA VODJE (razumevanje sebe in sodelavcev)
 • SDI ZA PRODAJNIKE
 • SDI ZA ZAPOSLENE (moj način komunikacije)
 • SDI ZA KANDIDATA ZA DELOVNO MESTO (kako se bo vključil v tim sodelavcev)

180° in 360° analiza čustvene inteligence

Z izražanjem čustveno inteligentnih vedenj posamezniki prispevamo k sprejemanju najboljših odločitev, izbiri najprimernejših vedenj v določenem trenutku in s tem k doseganju višje učinkovitosti.

Pri merjenju ugotavljamo, koliko nas naše vedenje produktivno podpira ali neproduktivno zavira:
 • Čustveno inteligentni vodja / samoocena, 180° in 360° povratna informacija
 • Čustveno inteligentni sodelavec/ samoocena, 180° in 360° povratna informacija
 • Čustveno inteligentni prodajnik/ samoocena, 180° in 360° povratna informacija
 • Čustveno inteligentni vodstveni tim / skupna analiza vodstvenega tima
 • Selekcija kadrov / izberimo sodelavca, ki je najprimernejši za naš kolektiv
 • Indeks čustvene kulture podjetja / koliko imamo v našem podjetju razvitih 10 kompetenc in koliko si jih ti posamezniki v timu upajo izražati in jih občutijo
Čustvena inteligenca obsega šest specifičnih kompetenc, ki jih merimo s pomočjo testov:
 • Samozavedanje
 • Zavedanje drugih
 • Pristnost
 • Čustveno sklepanje
 • Obvladovanje samega sebe
 • Pozitiven vpliv oziroma spodbujanje učinkovitosti

Psihometrično testiranje DISC Flow

DISC model tvorijo 4 osnovni vedenjski slogi – dominantnost, vpliv, stanovitnost in skladnost. Prepoznajte značilnosti posameznega sloga in umestite svoje sodelavce, da jih boste lahko usmerili na način, da boste zvišali zadovoljstvo in hkrati produktivnost svojega delovnega tima. Poznavanje naše raznolikosti nam močno olajša medosebno komunikacijo ter sodelovanje in pomaga pri uspšnosti.

DISC je zelo natančno orodje, ki identificira in opisuje posameznikov želeni vedenjski slog in komunikacijske preference. Z združitvijo vedenjske in čustvene inteligence so ustvarili orodje, ki je zasnovano tako, da pomaga ljudem izboljšati zavedanje samega sebe in drugih ter, kar je ključno, sprejemati premišljene odločitve pri interakciji, da bi izboljšali komunikacijo in ustvarili močnejše, bolj angažirane in produktivne odnose. Z njegovo močjo boste bolje razumeli kaj motivira druge. Rezultate je mogoče uporabiti v vseh panogah, tržnih sektorjih in vlogah.
Za vas lahko izvedemo naslednja testiranja:
 • PORTRAIT – osnovna slika o tem kdo sem, da bi razumel sebe in tebe
 • CORE – poglobljena informacija o sebi v povezavi s čustveno inteligenco
 • CONNECT – analiza delovnega para, zakaj se ne razumeva in kaj lahko spremeniva, da bova uspešnješa
 • LEADERSHIP – kakšen vodja sem? Kako vodim? Kakšen tim mi najbolj ustreza?
 • GROUP – kakšna je naša skupina, kakšne vloge zavzemamo, kje se podpiramo, kje in zakaj lahko prihaja do izzivov?

Psihodinamski intervju

Pri psihodinamskem intervjuju za uvid uporabljamo različne tehnike:

Psihodinamska observacija – poudarek na besedni in nebesedni ter zavedni in nezavedni komunikaciji Biografija vloge posameznika (njegova individualna življenjska pot) Zgodovina vloge posameznika (predhodne vloge njegovega delovnega mesta)
Projektivna tehnika – psihodinamska risba

Metodo izvajajo strokovno usposobljeni coachi in trenerji

Psihodinamska risba

Psihodinamska risba je projektivna tehnika s pomočjo katere prepoznavamo nezavedne vsebine iz narisanih elementov posameznika. Včasih je težko ubesediti kaj in kako občutimo, v takih primerih nas lahko pomembno podpre psihodinamska risba s pomočjo katere odstiramo vsebine, do katerih je težko priti zgolj s pogovorom.

Certifikati in diplome

Pogosta vprašanja

Test je lahko zelo dobro orodje s katerim spoznamo in analiziramo stanje in procese v delovni organizaciji – dojemanje vodje, čustveno inteligenco, organizacijsko klimo ipd. Vendar analiza na podlagi testa predstavlja zgolj nujno osnovo na kateri je potrebno zasnovati izobraževanje, praktične delavnice ter vse druge oblike individualnih in skupinskih priostopov. Izobraževanje s področja vodenja in razvoja kadrov je resno delo, ki zahteva dovolj motivacije in energije od vseh, ki v tem procesu sodelujejo – od klienta, posameznika, skupine, tima, od kadrovske službe in nenazadnje tudi konzultanta oz. coacha.

Test je lahko zelo dobro orodje s katerim spoznamo in analiziramo stanje in procese v delovni organizaciji – dojemanje vodje, čustveno inteligenco, organizacijsko klimo ipd. Vendar analiza na podlagi testa predstavlja zgolj nujno osnovo na kateri je potrebno zasnovati izobraževanje, praktične delavnice ter vse druge oblike individualnih in skupinskih priostopov. Izobraževanje s področja vodenja in razvoja kadrov je resno delo, ki zahteva dovolj motivacije in energije od vseh, ki v tem procesu sodelujejo – od klienta, posameznika, skupine, tima, od kadrovske službe in nenazadnje tudi konzultanta oz. coacha.