Psihodinamika v družinskem podjetništvu

Piše: Simona Lobnik Ambrožič, psihodinamska coachinja in procesna konzultantka

Dinamika, ki izhaja iz družinskih vezi se v družinskem podjetništvu močno prepleta z izzivi poslovnega sveta. Vloga moči in delitev vlog med družinskimi člani je ključna pri oblikovanju uspešnega družinskega podjetja. Psihodinamika družine pa pomembno vpliva tudi na razporeditev moči, odločitve, odgovornosti in občutek enakopravnosti med družinskimi člani. Razumevanje teh dinamik je zato bistvenega pomena za uspešno in uravnoteženo upravljanje podjetja.

Prepletanje vlog, moči in odgovornosti – družinsko vs. poslovno

Pomembno je zavedanje, da se vloge in dinamika, ki se razvijejo znotraj družine, prenašajo tudi v poslovno okolje. Tako ni redko, da družinski član, ki je že v družini prevzel vlogo vodje ali odločevalca, podobno vlogo zavzame tudi v podjetju. Če vloge niso dobro razmejene lahko to povzroči neravnovesje moči med družinskimi člani in vpliva na odločitve ter občutek enakopravnosti med njimi. Prav tako se na različne načine razporedita moč in odgovornost. Tako lahko člani družine vodilne vloge prevzamejo na podlagi hierarhičnih družinskih odnosov ali na podlagi strokovnih sposobnosti. Je pa za uspešno delovanje pomembno, da je razporeditev moči pravična in uravnotežena obenem pa temelji na kompetencah in zaslugah posameznikov. Na ta način zagotovimo harmonijo in učinkovito delovanje podjetja.

Družinska psihodinamika vpliva na sprejemanje odločitev

Vloga posameznika v družini in dinamika med družinskimi člani velikokrat vpliva na delovanje in sprejemanje odločitev v poslu. To lahko privede do izkrivljenega odločanja ali ignoriranja potencialnih priložnosti in izzivov. Pomembno je, da družinski člani razumejo in se zavedajo, da ta dinamika dejansko obstaja in si prizadevajo za objektivnost in zavedanje lastnih pristranskosti in dopuščanju mnenj drugih, še posebej pri sprejemanju pomembnih odločitev.

Pomembno je zagotoviti občutek enakopravnosti med družinskimi člani 

Če se posamezni člani družine, ki so hkrati tudi sodelavci počutijo zanemarjene, preslišane, neupoštevanje ali neenakopravno obravnavane, se lahko pojavijo napetosti in konflikti, kar negativno vpliva na celotno podjetje. Zato je pomembno spodbujati transparentnost, odprt dialog in sodelovanje med družinskimi člani ter si prizadevati za vzpostavitev uravnoteženih odnosov moči. Obenem pa ne pozabiti, da podjetje niso samo družinski člani pač pa tudi sodelavci, ki niso del družine.

Upravljanje moči in vlog v družinskem podjetništvu je kompleksno, vendar ključno za uspeh podjetja. Razumevanje družinske psihodinamike, ki vpliva na razporeditev moči, odločitve, odgovornosti in občutek enakopravnosti med družinskimi člani, pa bistvena za pravično in uravnoteženo upravljanje podjetja. Sprejemanje odločitev na podlagi kompetenc, spoštovanje in vzpostavljanje zdrave komunikacije med družinskimi člani so ključni koraki k uspešnemu družinskemu podjetništvu.

>> Prijavite se na brezplačni webinar, ki bo vaše družinsko podjetje popeljal na novo raven uspeha!