Povzetek izobraževanja:
Uredite in obvladajte odnose v družinskem podjetju

Glavni poudarki:

  • Jasna opredelitve vlog, odgovornosti in pričakovanj
  • Učinkovita komunikacija in odprti dialog
  • Obvladovanje konfliktov
  • Work&Life balance – ravnovesje med zasebnim in poslovnim

Zakaj je pomembno imeti jasno opredeljene vloge, odgovornosti in pričakovanja?

Jasno definirane vloge nam omogočajo, da hitreje in učinkoviteje razporejamo odgovornosti, povečujemo produktivnost in zmanjšujemo konflikte. Razmejitev vlog pa je pomembna tudi zato, da vsak član dejansko opravi svoje delo in se ne dogaja, da se kakšne naloge lotimo vsi hkrati, kakšno pa prezremo, ker … smo prepričani, da jo bo že opravil drugi.

Primer: družinsko podjetje z več kot 500 zaposlenimi, kjer sta sorojenca hkrati tudi ključna člana vodstvene ekipe. Kljub temu, da uradno on prevzema strateško in tehnično funkcijo, ona pa razvojno-kadrovsko, njune vloge niso ozaveščene, oziroma stojijo samo na papirju, ne pa tudi v njunem razumevanju. Tako se v praksi pogosto dogaja, da se ona vmešava v vlogo, ki jo opravlja on, on to sicer prepoznava ampak ne postavi jasne meje. Rezultat tega pa je, da je ona osredotočena na vse drugo, razen na funkcijo, ki bi jo morala opravljati. Posledično na njenem področju vlada zmeda, nedoslednost in nezadovoljstvo njenega tima. Po drugi strani pa se sodelavci, ki jih vodi on, upravičeno sprašujejo, kdo je dejansko njihov vodja in komu naj sledijo. V takih primerih je zunanja pomoč konzultanta ključna. Ko smo namreč vpeti v situacijo, pogosto nimamo pogleda na celoto. Posledice pa se lahko čez čas pokažejo na uspešnosti podjetja, ki ga vodimo.

Priporočava:

  • da jasno dogovorite in sprejmete odgovornosti za izvedbo konkretnih nalog,
  • ne skačete na področja drugega, razen, če tega izrecno ne dogovorite,
  • razumete, kaj je in kaj ni vaše delo,
  • komunicirate o svojih pričakovanjih in občutkih z drugimi,
  • izrazite strinjanje pa tudi morebitno nestrinjanje na ustrezen način,
  • spodbujate redne pogovore in povratne informacije med družinskimi člani oziroma zaposlenimi.

Pomen ravnovesja med zasebnim in poslovnim – Word&Life Balance

Pri delu s klienti pogosto opažava, da nekako iščejo oziroma se trudijo vzpostaviti ravnovesje samo med dvema poloma, med poslovnim in zasebnim.

Poslovnim, v katerem se osredotočajo na službo, kariero, poslovne odnose in zasebnim, kjer so v družinskih, prijateljskih vlogah.

Najpogosteje pa ne pomislimo, da je to ravnovesje pravzaprav razdeljeno na tri dele. Na del v katerem sem JAZ POSLOVNO, na drugi v katerem sem JAZ ZASEBNO in na zelo pomemben tretji del, kjer sem JAZ SAM ZASE, kjer je pomembno moje zdravje, moje misli, moj notranji mir. In prav ta je največkrat ključnega pomena. Če sem namreč v ravnovesju s samim seboj in notranje miren, potem bom lažje in učinkoviteje uravnovešal tako poslovni kot zasebni del. Pomembno je zavedanje, da ne obstajajo samo skrajnosti, kot ne obstaja samo črna in bela ampak ne vmes cela paleta pisanih barv.