ANALIZA STANJA

Individualna psihometricna testiranja in Tristopenjski analizni model®

Brez prave analize izhodiščnega stanja, ne moremo zastaviti realnih usmeritev.
Vsaka sprememba, aktivnost, vedenje v podjetju se odraža tudi na organizacijski klimi ter vsaka sprememba kulture in klime povzroči spremembe na vseh ostalih področjih v organizaciji. Klima vpliva na motivacijo in vedenje zaposlenih.

V podjetju EVRA vam nudimo:
1) individualna psihometrična testiranja: kdo sem jaz, kako me vidijo drugi, kaj od mene pričakujejo, kako narediti spremembo, moje vrednote in vrline ipd.
2) Tristopenjski analizni model – gemba walk in zatečena stanja | polstrukturirani psihodinamski intervjuji s ključnimi posamezniki | celotna analiza zavzetosti, motivacije in pripadnosti.

Na podlagi zbranih informacij učinkoviteje pripravimo načrt s katerim resnično dosežemo odlične rezultate.

sc-icons-image
SDI®(Strenght Deployment Inventory) testiranja
sc-icons-image
Tristopenjski analizni model®
sc-icons-image
Psihodinamska risba, foto matrix, psiho drama
sc-icons-image
Letni razgovori

    Pošljite povpraševanje