ČUSTVENO INTELIGENTNI VODJA Razvijajte čustveno inteligenco in postanite boljši vodja

ČUSTVENO INTELIGENTNI VODJA Razvijajte čustveno inteligenco in postanite boljši vodja

Čustvena inteligenca je tudi na delovnem mestu vse pomembnejša in zagotavlja večji uspeh, še posebej, če smo v vlogi vodje. V tem primeru moramo še toliko bolj zrelo in odgovorno znati razumevati in upravljati s svojimi čustvi in čustvi ljudi, ki jih vodimo. Bolj kot smo čustveno inteligentni, hitreje bomo prepoznali ustrezne posameznike, jih lažje usmerjali v delovnih odgovornosti in jih razumeli, ko vse ne bo teklo, kot bi želeli. Razvijanje čustvene inteligence nas osebno bogati, a tudi pomembno razvija v boljšega vodjo.
Piše: Simona Lobnik Ambrožič, psihodinamska procesna coachinja

Ste ali niste čustveno inteligentni? V podjetju nam čustvena inteligenca zagotavlja stabilnost. Da ohranimo držo in hladno glavo tudi v času izzivov. Na ta način lažje obvladujemo stres, anksioznost, jezo pa tudi pretirana pozitivna čustva. Pomaga nam prodati več. Z razumevanjem čustev drugih prepoznamo, kaj ljudje občutijo, zakaj kaj želijo ali potrebujejo, in pri prodaji je to ključno. Še posebej, ko zaključujemo prodajni proces. Pomembna je za motivacijo, ko prepoznavamo čustva in jih obvladujemo, lažje motiviramo posameznike na način, ki je za vsakega najbolj primeren in učinkovit. Obenem pa pomembno obvladujemo konflikte, saj smo uspešnejši pri mediaciji in pogajanjih z razvito čustveno inteligenco. In to je samo nekaj vidikov podpore, ki nam jo čustvena inteligenca nudi na delovnem mestu.

Kaj lahko vsak zase naredimo takoj, da dvignemo čustveno inteligenco na višjo raven?

1 – Poslušajmo dvakrat več, kot govorimo

Ko ne le poslušamo, ampak tudi slišimo, lahko izvemo mnogo več, kot da zgolj govorimo svoje. Obenem pa na ta način dajemo nasprotni strani občutek vrednosti in spoštovanja. Človek, ki je slišan, je namreč mnogo bolj zadovoljen in s tem produktiven.

2 – Raje se odzovimo, kot da odreagiramo

Kadar odreagiramo v hipu, so naše reakcije mnogo bolj čustveno podprte kot v primeru, da se samo odzovemo in si dovolimo opazovati se, kako se počutimo. Pri odzivu se izognemo čustvenim sprožilcem, ki priplavajo iz našega nezavednega, in si dovolimo vzeti čas za premislek. Premisliti o tem, kako se počutimo, in s tem izbrati zavestno reakcijo, ki nas bo podprla.

3 – Postavimo se v čevlje drugega

Najprej moramo razumeti sebe in s tem, ko se dobro poznamo in razumemo, se lažje postavimo v čevlje drugega. Tako kot sami velikokrat naletimo na ovire, zanikanja in odpor pri sebi, se dogaja tudi našim sodelavcem, in ko razumemo procese, ki tečejo v vsakem posamezniku, bomo lažje pomagali zaposlenim, kadar stopajo po poti sprememb.

4 – Se zavedamo, da smo naredili napako? Opravičimo se

Kdor dela, stori tudi napake, pomembno pa je, da se iz njih nekaj naučimo. In ko se tega zavedamo, jih tudi lažje sprejmemo. Ni napaka nekaj, kar dela dobrega vodjo, je pa priznati in sprejeti napako lastnost velikih ljudi. S tem, ko smo dovolj samozavestni, da priznamo, da ne delamo vse prav, in se znamo tudi opravičiti, namreč gradimo zaupanje do ljudi, ki jih vodimo.

5 – Dovolimo si občutiti in biti sočutni

Občutki so sestavni del našega bivanja in prav je, da jih prepoznamo in si jih priznamo. Obenem pa se zavedajmo, da jih imajo tudi drugi. Bodimo sočutni, a obenem odločni in samozavestni.

6 – Ustvarjajmo in živimo pozitivno

Pozitivnost rodi še več pozitive in negativnost prav tako. Biti ali misliti pozitivno je stvar odločitve. Kako ste se torej odločili?

7 – Pohvalimo in pika

Vsi hrepenimo po priznanju, da je naše delo opaženo in pohvaljeno. A ko pohvalimo, se tu ustavimo. Kadar hvalimo, samo pohvalimo in pika! Vsak ampak … samo … ali kaj drugega, kar bi želeli dodati, zmanjša vrednost in pomen pohvale. Velja si zapomniti, ko pohvalimo, naj bo čas samo za hvalo. Opozarjali na stvari, ki bi jih pa vendarle lahko izboljšali ali naredili drugače, bomo … drugič!