Corporate Business Men Handshake Meeting Concept
nastavljamo ogledalo

Coachingi in konzultacije

Zavedamo se, da podjetja želijo izboljšati organizacijsko de- lovno klimo, medsebojne odnose in komunikacijo. Dobri odnosi med vodjem in sodelavci ter med vsemi zaposlenimi namreč pripomorejo k optimizaciji vseh poslovnih procesov.

Z izkušenim coachem lahko dosežete odlične rezultate, na- predujete, se razvijate in širite osebno kapaciteto ter vizijo. Pomagamo vam dosegati optimalno ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem ter identificiramo in aktiviramo skrite, še nepoznane talente.

Srečanja potekajo 1 na 1 ali v manjših skupinah na sedežu podjetja, ali v temu prilagojenih prostorih podjetja EVRA, kjer dajemo velik poudarek zasebnosti in prijetnemu varnemu okolju. Ob tem vam postrežemo z odlično skodelico kavice ali čaja. 🙂 Prav tako smo usposobljeni za delo online po želji ali potrebi.

sc-icons-image
Aktivno in osredotočeno poslušamo
sc-icons-image
Precizno postavljamo vprašanja
sc-icons-image
Dajemo in sprejemamo povratne informacije
sc-icons-image
Uvidimo notranje psihične procese

    Pošljite povpraševanje