5 ključnih strategij
za učinkovito obvladovanje odnosov in komunikacije
v družinskih podjetjih

Coaching vam bo pomagal na poti do uspeha

Učinkovita komunikacija je eden ključnih temeljev za uspešno delovanje družinskega podjetja. Člani družine se namreč v poslovnem okolju pogosto soočajo z izzivi, ki jih prinaša družinska dinamika. Pri obvladovanju odnosov in krepitvi komunikacije je pomembno, da razumemo, da obstajajo notranji konflikti in motivacija v družini ni pri vseh enaka, da spodbujamo odprto in iskreno komunikacije, da si prizadevamo za ravnotežje med osebnim in poklicnim življenjem ob tem pa razvijao empatijo in medsebojno spoštovanje.  Z usmerjano komunikacijo lahko izboljšate odnose obenem pa pripomorete k uspešnemu delovanju družinskega podjetja. 

5 KLJUČNIH STRATEGIJ, za obvladovanje odnosov in komunikacije z znanjem psihodinamike

 • Jasna in transparentna komunikacija
  Člani družine morajo biti seznanjeni s ključnimi informacijami in dogodki v podjetju. To je pomembno, saj na ta način presegamo negotovost in morebitne nesporazume ter ustvarjamo zaupanje. Pri tem nam lahko pomagajo različni komunikacijski kanali.
 • Dodeljevanje in razmejitev vlog in odgovornosti
  avtomatično prispeva k boljši komunikaciji, obenem pa preprečuje preveliko mešanje oziroma prekrivanje vlog. Pri tem je pomembno, da ima vsak član družine lastne odgovornosti in cilje. Pomemben vidik, ki ga ne smemo zanemariti je tudi jasna hierarhija in odločitvene poti, da se zmanjša zmeda in preprečijo nesporazumi.
 • Redni sestanki
  Določite časovni okvir, na primer enkrat na teden ali mesec, in ga dosledno upoštevajte. Na teh sestankih lahko člani družine izrazijo svoje ideje, poglede, skrbi in cilje ter se posvetujejo o ključnih odločitvah. Pomembno je, da se vsi sestankov udeležijo pripravljeni in da je vzpostavljeno spoštljivo in odprto okolje za izmenjavo mnenj.
 • Aktivno poslušanje
  Ne glede na status, ki ga imamo v podjetju je vsakemu članu družine treba nameniti pozornost in mu dati priložnost, da izrazi svoje mnenje in pomisleke. Dobro je, da smo odprti za konstruktivno kritiko in pripravljeni, na sprejemanje novih idej. S tem se spodbuja participacija in pripadnost vseh članov družine.
 • Izgradnja pozitivnega delovnega okolja
  prav tako pripomore k dobrim odnosom in učinkoviti komunikaciji. Sodelovanje, spoštovanje in podpora med člani družine, vlaganje v povezovanje tima, vodenje in razvoj veščin komunikacije lahko pomaga ustvariti okolje, ki spodbuja odprto in učinkovito komunikacijo.

Ob podpori psihodinamike lahko družinska podjetja razumejo globlje vzorce vedenja in preprečujejo ponavljajoče se težave, kar vodi v boljše medsebojne odnose, uspešno komunikacijo in trajnostno rast podjetja.

Najbolje je komunikacijsko kulturo in dobre odnose razvijati sproti , če smo zamudili, pa moramo vedeti, da bo ponovna vzpostavitev zahtevala čas, zavzetost in sodelovanje vseh vključenih članov. A se splača, saj boste na ta način ustvarili močno komunikacijsko kulturo, ki bo okrepila vaše družinsko podjetje in prispevala k dolgoročnemu uspehu. 

Če se želite še pred poletjem naučiti, kako jasno opredeliti vloge, odgovornosti in pričakovanja članov družine ter ostalih zaposleni, vas vabimo na webinar, ki bo v sredo, 5. 7. ob 19.00 preko Zoom-a, kjer boste spoznali, kako vzpostaviti učinkovito komunikacijo in odkrit dialog, ki bo gradil zaupanje, občutek vključenosti in spodbujal timsko delo vaših zaposlenih.
Prijavite se lahko TUKAJ.